باغ وحش وكيل آباد

در جنوب غربي مشهد و همجوار با پارك جنگلي وكيل آّباد، باغ وحش وكيل آّباد، تنها باغ وحش مشهد و استان خراسان رضوي قرار داره. اين باغ وحش داراي حيوانات گوشتخوار، علف خوار، آبزي، خزنده و پرندگان مختلفه و جزو جاذبه هاي گردشگري استان خراسان رضويه.