پارك وكيل آباد (باغ وكيل آباد)

پارك وكيل آباد از تفرجگاه هاي قديمي و زيباي مشهدِ كه در در جنوب غربي مشهد و انتهاي بلوار وكيل اباد واقع شده و با بلوار عريض و زيباي وكيل آباد به ميدان آزادي مرتبط مي شه. وكيل آباد به علت قدمت خود و قرار گرفتن در دره اي با صفا و هواي مطبوع از دير باز مورد توجه اهالي شهر و مسافران بوده.
پارك جنگلي وكيل آباد كه درگذشته به نام ميرطراز يا باغ وكيل آباد شناخته مي شده، درسال ۱۳۴۸ ش. توسط مالك آن، حسين آقاي ملك، به صورت رسمي وقف استفاده عموم گرديد و به شهرداري مشهد واگذار شد.