پارك ملت مشهد

پارك ملت يكي از جاذبه هاي گردشگري مشهد و بزرگ ترين پارك اين شهره. مساحتش ۷۲ هكتاره و بزرگ ترين چرخ و فلك خاور ميانه تو اين پاركه. يه قسمتي از اين پارك رو مخصوص خانوما درست كردن. در كل شهر بازي و كتابخونه و جاهاي مختلف ديدني داره.