آرامگاه نادرشاه افشار

اين بنا در باغ موزه نادري در شهر مشهدِ كه به يادبود نادر شاه توسط هوشنگ سيحون ساخته شده. اين مجموعه يه قسمت مركزي داره كه محل تدفين نادر شاهه و دو تالار موزه اسلحه. تو قسمت مركزي، مجسمه مفرغي نادر سوار بر اسب، با طراحي ابوالحسن صديقي، هنرمند معاصر ايراني ساخته شده كه ريخته گري آن در ايتاليا انجام و هم اكنون متصل به آرامگاهه.