روستاي بزوشك | bozvesh

بزوشك، روستايي از توابع بخش احمدآباد شهرستان مشهد در استان خراسان رضويه.
اين روستا در دهستان سرجام قرار داره و براساس سرشماري مركز آمار ايران در سال ۱۳۸۵، جمعيت آن ۴۶۱ نفر (۱۳۱خانوار) بوده . اين روستا از روستاهاي تاريخي ايرانه و بافت پلكاني داره.