آرامگاه خواجه ربيع (باغ ربيع)

در شمال غربي شهر و در انتهاي خيابان خواجه ربيع آرامگاه باشكوه خواجه ربيع قرار داره كه به توصيه شيخ بهايي ساخته شده و متعلق به دوره صفويه است.
در تاريخ آمده كه امام رضا هنگام ورود به طوس و شهر مشهد مزار اين صحابه پيامبر رو زيارت كرده.
مزار خواجه ربيع كه در اصل به باغ ربيع شهرت داشته يكي از آرامگاه هاي مهم شهر هم محسوب مي شه و به دليل بناهاي زيبا وتاريخي كه داره مورد توجه اهالي و مسافران بوده و هست . اين مقبره گنبدي به ارتفاع ۱۸ متر داره كه با كاشي هاي فيروزه اي پوشيده شده و كتيبه هايي با خط عليرضا عباسي خوشنويس بزرگ صفوي اين مكان را تزيين كرده است.