غار مغان

اين غار در ۳۵ كيلومتري شهر مشهد و در جنوب روستاي مغان واقع شده. دو دهانه داره و درونش آثار استالاگميت و استالاكتيت و چندين حلقه چاه وجود داره كه عمق يكي از اين چاه ها ۲۵ متره. همچنين درونش يه پرت گاه و يه بركه آب هم هست. يادتون باشه براي ورود به اين غار حتما بايد راهنما داشته باشي در غير اين صورت خطرناكه.