درياچه پارك وكيل آباد | Vakilabad Park Lake

اين درياچه كه به صورت فصلي است در پارك جنگلي وكيل آباد قرار دارد، اينجا نزديكترين ييلاق عمومي مشهد است كه در فاصله ۸ كيلومتري شمالغرب مشهد قرار گرفته و بلوار عريض و بسيار زيباي وكيل آباد - ميدان آزادي را به روستا و پارك جنگلي وكيل آباد متصل مي نمايد.